In het najaar komen al heel gauw de feestdagen en ook het nieuwe jaar in zicht. Een eindejaarspremie komt voor niemand ongelegen. Wanneer kan je wat verwachten?

30 augustus

De uiterste datum voor Franse grensarbeiders om een formulier 276 Grens te bezorgen aan het SFTL.

Vanaf 5 november

Het SFTL stuurt naar de rechthebbenden een brief met het bedrag van hun eindejaarspremie en de zichtrekening waarop deze gestort zal worden.

30 november 

De uiterste datum voor rechthebbende arbeiders om schriftelijk of via website hun (nieuwe) zichtrekeningnummer mee te delen waarop de eindejaarspremie mag gestort worden, samen met een voorzijde kopie van hun identiteitskaart.

Vanaf 20 december

De eindejaarspremies worden via overschrijving gestort op de tijdig schriftelijk meegedeelde zichtrekeningen.

Vanaf 21 december

Het SFTL start met de uitvoering van schuldbemiddelingen, loonoverdrachten en loonbeslagen die betekend werden.

Vanaf april

Het SFTL start met het versturen van de loonfiches 281.10 bestemd voor de belastingaangifte.