Tot wie kan je je wenden bij geschillen?

De geschillen worden uitsluitend behandeld door het secretariaat van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel.

Hoe gebeurt de kennisgeving?

Uitsluitend schriftelijk voor 31 maart volgend op het premiejaar met vermelding van:

- het rijksregisternummer, naam en adres

- hetzij via e-mail aan: eindejaarspremie@sftl.be

- hetzij per brief aan het Sociaal Fonds, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel

De klachten ingediend na deze datum, worden niet meer behandeld.