Het SFTL betaalt onder bepaalde voorwaarden een aanvullende vergoeding aan de arbeiders uit de sector transport en logistiek die in 2020 tijdelijk werkloos waren ten gevolge van corona. Dit bovenop de uitkering wegens tijdelijke werkloosheid overmacht corona van de RVA.

De aanvullende vergoeding wordt toegekend aan de arbeiders uit de sector transport en logistiek (RSZ-categorie 083 – PC 140.03) die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 minimaal 32 dagen en maximaal 52 dagen tijdelijk werkloos waren wegens corona.

De aanvullende vergoeding bedraagt 3 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid wegens corona, met een maximum van 150 euro bruto in totaal.

De berekening en uitbetaling gebeurt op basis van de dagen tijdelijke werkloosheid corona aangegeven op de DmfA-aangiftes (prestatiecode 77) voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, die je werkgever of zijn sociaal secretariaat ten laatste op 1 april 2021 bij de RSZ heeft ingediend.

Er wordt geen rekening meer gehouden met DmfA-aangiftes die na 1 april 2021 werden ingediend of gewijzigd.

Indien je recht hebt, stuurt het SFTL jou eind april 2021 een brief en zal het SFTL je aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona eenmalig vanaf 3 mei 2021 op je rekeningnummer betalen.